ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้งานภายนอก (Guest WU)

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้งานภายนอก (Guest WU) ให้แก่ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ 2 คน ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้งานภายนอก (Guest WU) เป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถสร้าง User และ Password สำหรับแขก (Guest) ของมหาวิทยาลัย ได้เองโดยอัตโนมัติและได้รับ Guest WU User ใช้งานได้ทันที เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน ทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมถึงการลดระยะเวลาในการดำเนินการขอใช้ User รูปแบบเดิมซึ่งจะต้องมีบันทึกข้อความขอ Guest WU User มายังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและรออนุมัติพร้อมดำเนินการ ซึ่งใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 1 วันทำการ

– แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม Guest WU  https://forms.gle/xu3Fz75n4rTdYQzA6

– เข้าใช้งานระบบ Guest WU ได้ที่ https://guest.wu.ac.th/

 

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong