ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการเจลล้างมือเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ได้เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค​ด้วยแอลกอฮอล์​ภายในห้องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้บริการเจลล้างมือบริเวณภายในห้องที่มีบริการการเรียนการสอน ได้แก่ ห้อง e-Testing จำนวน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 ห้อง และห้องสำนักงานต่าง ๆ ของอาคารคอมพิวเตอร์  โดยแจ้งอาจารย์​ผู้สอนให้ประชาสัมพันธ์นักศึกษา​ที่เข้าเรียนให้ใช้เจลล้างมือทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์​คอมพิวเตอร์ด้วย

“ล้างมือบ่อยครั้ง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน”

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong