วิธีแก้ไขกรณี Windows 10 ปริ้นไม่ได้ (ไม่ขึ้นให้ใส่รหัส)

1. เลือกที่ปุ่ม Search พิมพ์ \202.28.68.10 และกด Enter …

วิธีแก้ไขกรณี Windows 10 ปริ้นไม่ได้ (ไม่ขึ้นให้ใส่รหัส) Read More »