|

EN

May 21, 2020

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อาการเสีย         1.เครื่องคอมพิวเตอร์เงียบ , ไฟไม่เข้า วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น  ตรวจสอบการต่อ ปลั๊ก อยู่ในสภาพดีและถูกต้องหรือไม่  สายไฟ มีร่องรอยหนูกัด  ขาด หรือไม่   ปลั๊กพ่วง มีไฟเข้าปกติหรือไม่  กรณีที่สายไฟต่อพ่วง UPS ให้ ดูไฟสถานะบอกการทำงานเป็นปกติหรือไม่และทดลองต่อตรงกับปลั๊กไฟ  ทดลองเปลี่ยน Power Supply   ใหม่       2. ไฟเข้าเครื่องแต่ไม่ขึ้นหน้าจอ วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น เช็คดูการต่อสายไฟจากปลั๊กไฟมายังจอภาพ หรือปลั๊กไฟหลังจอภาพว่าสายหลวมหรือไม่ ตรวจดูว่าสวิทซ์ของจอภาพกดเปิดหรือยัง ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊ก เปิดฝาเคส แล้วถอดการ์ดจอออกมาทำความสะอาด โดยใช้ยางลบขัดที่ตำแหน่งทองแดง  นำกลับไปเสียบให้เรียบร้อย ลองเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ดูใหม่   ถ้ายังใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนการ์ดจอตัวใหม่ ทดลองเปลี่ยนสายจอหรือลองสลับจอภาพใหม่      3. เครื่องคอมพิวเตอร์มีเสียงร้องดังปี๊บ ตอนเปิดเครื่อง วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น เครื่องไม่สามารถผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนการเปิดเครื่อง  เครื่องจะหยุดการทำงาน ลักษณะดังกล่าว …

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ Read More »

การคืนค่าหน้าจอ

การคืนค่าหน้าจอ กรณีจอภาพกลับหัว (กรณีศึกษาคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200 Pro ) สำหรับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่มีค่อยมีคนใช้เนื่องจากเป็นเทคนิคที่บังคับให้ต้องใช้กับ 2 จอขึ้นไป โดยเป็นเทคนิคในการหมุนจอภาพทั้งในมุม 90 องศาและมุม 180 องศา แต่ในกรณีที่ใช้จอเดียว เคสนี้จะพบ  ในสำนักงานที่พบบ่อยโดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200 Pro เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเข้า Windows หน้าจอจะกลับหัว ไม่สามารถใช้งานได้ ดังภาพที่1 ภาพที่1 วิธีแก้ปัญหา           ใช้เมาส์คลิ๊กขวาที่หน้าจอเลือก Graphics Option > Rotation >Rotate to 0 Degrees  ดังภาพที่2หน้าจอก็จะกลับมาปกติ พร้อมใช้งาน ภาพที่2 Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google …

การคืนค่าหน้าจอ Read More »