คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอแนะนำคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลด ตามลิงค์ต่อไปนี้ คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่ http://touchpoint.in.th/book/microsoft-teams/index-h5.html#page=1 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Touchpoint.in.th คลิปแนะนำการใช้งาน ขอขอบคุณข้อมูลจาก Microsoft Thailand Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google Recent Posts Follow Us