|

EN

ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์”

    บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์” Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม “การบันทึกเทมเพลตเพื่อวางแผนงบประมาณและตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 สำหรับนำเข้าระบบ SAP”

     เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ศ …

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม “การบันทึกเทมเพลตเพื่อวางแผนงบประมาณและตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 สำหรับนำเข้าระบบ SAP” Read More »

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มผลผลิต (Preductivity) ในการทำงาน” ของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

     เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีดิ …

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มผลผลิต (Preductivity) ในการทำงาน” ของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ประเมิน 5ส ระดับดีเด่น

    เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.45 – 1 …

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ประเมิน 5ส ระดับดีเด่น Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ

    เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโ …

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ Read More »

ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรมสนับสนุน Smart U มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ศูนย์ …

ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรมสนับสนุน Smart U มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงานNice to Meet U Flea Market เปิดตัว U App

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (ม …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงานNice to Meet U Flea Market เปิดตัว U App Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบบัณฑิตคนดี (S.T.U.A.C.T.) ให้แก่บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา

    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายมานิต  จิต …

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบบัณฑิตคนดี (S.T.U.A.C.T.) ให้แก่บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งานระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563

    นางสาวสุภาพร  ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน …

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งานระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิท …

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »