Search
Close this search box.

ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

แจ้งปิดการใช้งาน VPN จากภายนอก และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30 น. – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

แจ้งปิดการใช้งาน VPN จากภายนอก เพื่อปรับปรุงระบบรักษาคว […]

แจ้งปิดการใช้งาน VPN จากภายนอก และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30 น. – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมเป็นคณะทำงานการขับเคลื่อนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา Cybermetrics Lab ซ

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมเป็นคณะทำงานการขับเคลื่อนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เรียนรู้และแนวทางป้องกันไวรัส (Virus Protection)”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 -15.00 น. ศูนย

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เรียนรู้และแนวทางป้องกันไวรัส (Virus Protection)” Read More »

นำร่อง!!! ทดสอบระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติ สำเร็จไปด้วยดี… แผนต่อไป ทดสอบทั้งรายวิชา 1,200 คน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาระบบตร

นำร่อง!!! ทดสอบระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติ สำเร็จไปด้วยดี… แผนต่อไป ทดสอบทั้งรายวิชา 1,200 คน Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้งานระบบ HRMS อย่างเชี่ยวชาญ”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์เทค

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้งานระบบ HRMS อย่างเชี่ยวชาญ” Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมการทดสอบระบบตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติ นักศึกษาอาสาสมัครร่วมทดสอบ ประมาณ 200 คน !!!

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัต

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมการทดสอบระบบตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติ นักศึกษาอาสาสมัครร่วมทดสอบ ประมาณ 200 คน !!! Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57

นายไพศาล พุมดวง หัวหน้างานระบบสื่อสาร ฝ่ายบริการระบบเคร

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 Read More »

เปิดใช้งานวันแรก!!! ระบบจองสิทธิ์หอพักนักศึกษา มี นศ. เข้าใช้งานระบบอย่างคับคั่ง

วันนี้(29 มกราคม 2567) เวลา 10:00 น. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิ

เปิดใช้งานวันแรก!!! ระบบจองสิทธิ์หอพักนักศึกษา มี นศ. เข้าใช้งานระบบอย่างคับคั่ง Read More »

ประกาศนโยบายจำกัดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลของ Microsoft 365 Education มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งส่งผลกระทบกับบัญชีผู้ใช้ของนักศึกษาและพนักงาน

เนื่องจาก Microsoft ได้ประกาศนโยบายจำกัดขนาดพื้นที่เก็บ

ประกาศนโยบายจำกัดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลของ Microsoft 365 Education มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งส่งผลกระทบกับบัญชีผู้ใช้ของนักศึกษาและพนักงาน Read More »

ศทท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง Link URL เว็บไซต์ ของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30-11.30 น. ศูนย์เทค

ศทท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง Link URL เว็บไซต์ ของสำนักวิชาและวิทยาลัย Read More »