Tip & Tricks

วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ไม่สามารถเข้า Google Drive File Stream ได้

วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ไม่สามารถเข้า Google Drive File Stream ได้ 1.ให้กดที่รูป ^  แล้วคลิกขวาที่ Drive File Stream   2.ให้คลิกซ้ายที่รูปเฟืองแล้วกด Quit     3.ให้ไปที่รูป แว่นคันหา แล้วพิมพ์  Google Drive  แล้วเลือกที่  Drive File Stream  เพื่อเรียกการทำงานอีกครั้ง  

Read More »

วิธีดู IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (For windows 10)

วิธีที่1 คลิ๊กเมาส์ที่ type here to search  พิมพ์ cmd  แล้ว Enter  ดังภาพที่1 ภาพที่1 หน้าจอจะขึ้น Commard Prompt พิมพ์ ipconfig แล้ว Enter ดังภาพที่2 ภาพที่2   Command Prompt ก็จะแสดงหมายเลข IP Address ของเครื่องนั้นๆ ดังภาพที่3 ภาพที่3 วิธีที่2 คลิ๊กเมาส์ขวาที่ Network เลือก Properties ดังภาพที่4 ภาพที 4   คลิ๊กเมาส์ ที่ Change adapter settings  ดังภาพที่ 5 ภาพที่5   คลิ๊กขวาที่ Ethernet …

Read More »

โปรแกรมค้างขณะใช้งาน Not respone ( For Windows10 )

โปรแกรมค้างขณะใช้งาน( For Windows10 ) 1.กดปุ่มคีบอร์ด  Alt + Ctrl + Delete  ที่แป้นพิมพ์พร้อมกัน จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่1  คลิ๊ก Task Manager ดังภาพที่1 ภาพที่1 2.เลือก Application ดูว่าโปรแกรมไหนที่ not responding ก็ไปที่โปรแกรมตัวนั้น แล้วกด end task โปรแกรมที่ทำให้เครื่องค้าง  ก็จะหยุดการทำงาน ดังภาพที่2 ภาพที่2 3.กรณีที่แป้นพิมพ์ค้าง ให้คลิ๊กเมาส์ขวาที่ Task bar ดังภาพที่3  จะขึ้นแถบ Task Manager มาเช่นกัน เลือก Application ดูว่าโปรแกรมไหนที่ not responding  ก็ไปที่โปรแกรมตัวนั้น แล้วกด end task โปรแกรมที่ทำให้เครื่องค้าง  …

Read More »

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อาการเสีย         1.เครื่องคอมพิวเตอร์เงียบ , ไฟไม่เข้า วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น  ตรวจสอบการต่อ ปลั๊ก อยู่ในสภาพดีและถูกต้องหรือไม่  สายไฟ มีร่องรอยหนูกัด  ขาด หรือไม่   ปลั๊กพ่วง มีไฟเข้าปกติหรือไม่  กรณีที่สายไฟต่อพ่วง UPS ให้ ดูไฟสถานะบอกการทำงานเป็นปกติหรือไม่และทดลองต่อตรงกับปลั๊กไฟ  ทดลองเปลี่ยน Power Supply   ใหม่       2. ไฟเข้าเครื่องแต่ไม่ขึ้นหน้าจอ วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น เช็คดูการต่อสายไฟจากปลั๊กไฟมายังจอภาพ หรือปลั๊กไฟหลังจอภาพว่าสายหลวมหรือไม่ ตรวจดูว่าสวิทซ์ของจอภาพกดเปิดหรือยัง ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊ก เปิดฝาเคส แล้วถอดการ์ดจอออกมาทำความสะอาด โดยใช้ยางลบขัดที่ตำแหน่งทองแดง  นำกลับไปเสียบให้เรียบร้อย ลองเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ดูใหม่   ถ้ายังใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนการ์ดจอตัวใหม่ ทดลองเปลี่ยนสายจอหรือลองสลับจอภาพใหม่      3. เครื่องคอมพิวเตอร์มีเสียงร้องดังปี๊บ …

Read More »

การคืนค่าหน้าจอ

การคืนค่าหน้าจอ กรณีจอภาพกลับหัว (กรณีศึกษาคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200 Pro ) สำหรับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่มีค่อยมีคนใช้เนื่องจากเป็นเทคนิคที่บังคับให้ต้องใช้กับ 2 จอขึ้นไป โดยเป็นเทคนิคในการหมุนจอภาพทั้งในมุม 90 องศาและมุม 180 องศา แต่ในกรณีที่ใช้จอเดียว เคสนี้จะพบ  ในสำนักงานที่พบบ่อยโดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200 Pro เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเข้า Windows หน้าจอจะกลับหัว ไม่สามารถใช้งานได้ ดังภาพที่1   ภาพที่1 วิธีแก้ปัญหา           ใช้เมาส์คลิ๊กขวาที่หน้าจอเลือก Graphics Option > Rotation >Rotate to 0 Degrees  ดังภาพที่2หน้าจอก็จะกลับมาปกติ พร้อมใช้งาน ภาพที่2

Read More »

การติดตั้ง Drive File Stream ที่เครื่อง PC

การติดตั้ง Drive File Stream ที่เครื่อง PC   การใช้งาน Drive File Stream ติดตั้ง Drive File Stream ในองค์กรเพื่อการเข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ลักษณะการทำงาน คุณสามารถใช้ Drive File Stream เพื่อสตรีมไฟล์ในไดรฟ์จากระบบคลาวด์ไปยัง Mac หรือพีซีของคุณโดยตรง เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ดิสก์และแบนด์วิดท์ของเครือข่าย เนื่องจากไฟล์ในไดรฟ์บันทึกอยู่บนระบบคลาวด์ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คุณและเพื่อนร่วมงานกระทำกับไฟล์ก็จะได้รับการอัปเดตในทุกๆ ที่โดยอัตโนมัติ คุณจะมีไฟล์เวอร์ชันล่าสุดเสมอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำให้ไฟล์ในไดรฟ์พร้อมให้เข้าถึงแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย ไฟล์ที่แคชแล้วเหล่านี้จะซิงค์กลับไปที่ระบบคลาวด์ทันทีที่ออนไลน์ ทำให้มีเวอร์ชันล่าสุดในทุกอุปกรณ์ วิธีติดตั้งหรือทำให้ Drive File Stream ใช้งานได้ คุณสามารถใช้ Drive File Stream ได้กับระบบปฏิบัติการเหล่านี้ Windows: Windows 7 เป็นต้นไป แต่ไม่รองรับรุ่น Windows Server Mac: …

Read More »

วิธีแก้ไขกรณี Windows 10 ปริ้นไม่ได้(ไม่ขึ้นให้ใส่รหัส)

1. เลือกที่ปุ่ม Search พิมพ์ \\202.28.68.10 และกด Enter 2. หากหน้าจอจะขึ้นให้ใส่ Username ,Password Username : srbprint , Password : supportricoh และติ๊กถูกที่ Remember my credentials 3. เลือก Folder work station Client 4. หาก Computer เป็น Windows 32 bit เลือก Folder EE.Clientx32- 5.4.23.4801    หาก Computer เป็น Windows 64 bit เลือก Folder EE.Clientx64- 5.4.23.4801 …

Read More »

ขั้นตอนในการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Windows

ขั้นตอนในการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Windows  คลิกเมาส์ขวาที่เมนู Start ที่อยู่ทางมุมซ้ายของจอภาพจากนั้นเลือกคำสั่ง Run ดังรูปที่ 1 รูปที่ 1 หน้าจอเมนู Start  จากรูปที่ 1 เมื่อคลิกเมาส์ที่ Run แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้จอดังรูปที่ 2 รูปที่ 2 หน้าจอเมนูคำสั่ง Run  จากรูปที่ 2 ให้พิมพ์คำสั่ง winver จากนั้นคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Open โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดดังรูปที่ 3 รูปที่ 3 หน้าจอแสดงเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ    จากรูปที่ 3 จะเห็นเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานคือ Windows 10 Version 1903 หมายเหตุ : กรณีถ้าจะดูเวอร์ชั่นของ Windows 7 ก็ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับของ Windows 10   …

Read More »

การตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติบน Windows 10

การตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ  ให้เปิด Control Panel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 1 รูปที่ 1 หน้าจอ Control Panel  จากรูปที่ 1 ให้คลิกเมาส์ที่ Administrative Tools โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 2 รูปที่ 2 หน้าจอ Administrative Tools  จากรูปที่ 2 ให้คลิกเมาส์ที่ Task Scheduler โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอถัดไปดังรูปที่ 3 รูปที่ 3 หน้าจอ Task Scheduler  จากรูปที่ 3 ให้คลิกเมาส์ขวาที่ Task Scheduler Library และเลือกที่เมนู Create Basic Task… โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 4 รูปที่ 4 หน้าจอ …

Read More »

วิธีการเปลี่ยนเมนูทั้งหมดให้เป็นภาษาไทย (WIndows10)

ในการเปลี่ยน Menu ต่างๆ ของ Windows10 ให้เป็นภาษาไทย ทำตามขึ้นตอนด้านล่าง ใช้ Mouse คลิ๊กที่ type here to search พิมพ์ Control Panel   2. ดับเบิ้ลคลิ๊ก Mouse ที่ Font   3. ใช้่ Mouse คลิ๊ก Text Services and input Language 4. เลือก Language เป็นภาษาไทย 5. Restart Computer 6. จากนั้นเราก็ได้เมนูต่างๆ ของ Windows10 เป็นภาษาไทย ในทางกลับกันถ้าเราจะเปลี่ยนเมนูต่างๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ ก็ให้ทำเหมือนกัน โดยทำการคลิ๊กภาษาเป็น English (US) …

Read More »