ไม่มีหมวดหมู่

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญทำแบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ขอเชิญทำแบบประ […]

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญทำแบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล Read More »

WU WIFI

ปรับปรุงระบบ WIFI อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบฯ เป็นระบบ WIFI-5

ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับปรุงระบบ WIFI อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบฯ เป็นระบบ WIFI-5 Read More »

newyear

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญและกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญและกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 Read More »

ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณจากหน่วยงานภายใน ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมระบบ SAP ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหา

ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณจากหน่วยงานภายใน ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมระบบ SAP ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านพักบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านพักบุคลากร Read More »

เลขหมายโทรศัพท์ภายในกลุ่มหมายเลข 76XXX และ 77XXX สามารถโทรเข้าตรงจากภายนอกได้แล้ว

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดสรรเลขหมายภายในกลุ่มหม

เลขหมายโทรศัพท์ภายในกลุ่มหมายเลข 76XXX และ 77XXX สามารถโทรเข้าตรงจากภายนอกได้แล้ว Read More »