• ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มเติมจุดให้บริการ WiFi หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

  • เปิดตัว U App ปฏิวัติวิถีชีวิตนักศึกษาสู่ดิจิทัลไลฟ์ที่ครบวงจร

  • ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแนะนำแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

  • มาตราการการใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

  • ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart University

บริการของเรา

Service