• ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทุ่มกำลังคนเต็มที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมสำหรับถ่ายทอดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์เต็มระบบ

  • ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแนะนำแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

  • มาตราการการใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

  • ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart University

บริการของเรา

Service