ภาพกิจกรรม หลังการประเมิน

ตรวจประเมินครั้งที่ 1 โดยกรรมการภายนอก วันที่ 18 มี.ค. 2563
กิจกรรม 5 ส
ตรวจประเมินครั้งที่ 1  โดยกรรมการภายนอก วันที่ 16 กพ. 2560
Facebook Comments