Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานผู้ขอรับบริจาคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน โอกาสนี้มีหน่วยงานผู้ขอรับบริจาค รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ได้แก่ ชมรมสารวัตรนักเรียนนักศึกษา อ.เมือง ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา โรงเรียนบ้านกุมแป ต.บ้านสูล อ.ชะอวด โรงเรียนบ้านหนองนนทรี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อน ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านห้วยตง อ.นบพิตำ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ต.สี่ขีด อ.สิชล มัสยิดวัดตะโหนด ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา และโรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก ต.เขาน้อย อ.สิชล

โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยใช้งานเกิน 5 ปี แต่ยังมีสภาพที่ดี มีความเร็วที่เหมาะสม และสามารถใช้สำหรับงานทั่วไปได้เป็นอย่างดีให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจะมีหนังสือแจ้งมาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา และการติดตามผลการดำเนินการปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนสามารถนำคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook Comments

About Janejira Phumduang