ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

ข่าวดี!!!   สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี สามารถใช้งานอีเมล์ Google ของมหาวิทยาลัยได้แล้ว โดยวิธีการใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนของคู่มือดังต่อไปนี้

คู่มือการใช้งาน

ข้อแนะนำ: การใช้งานนั้นไม่ควรเก็บไฟล์ที่สำคัญไว้ในบัญชีอีเมล์นี้เพียงที่เดียว ควรสำรองข้อมูลตนเองไว้หลายแห่ง เพื่อป้องกันความเสียที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้จากผู้ให้บริการ

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ โทร. 075-673455 คุณวิชชุกร หรือ 075-673400 DTC Call Center

Facebook Comments

About