ข่าวด้านความปลอดภัย

Google เผย 2 ช่องโหว่ร้ายแรงบน Chrome และ Windows เตือนผู้ใช้อัพเดตด่วน มีการโจมตีแล้ว

Google รายงานช่องโหว่ zero-day 2 ตัวบน Chrome และ Windows พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รีบอัพเดตทันที ช่องโหว่แรก (CVE-2019-5786) เกิดใน FileReader API ของ Chrome ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการจัดการหน่วยความจำ ทำให้ Chrome เข้าไปอ่านหน่วยความจำในตำแหน่งที่ไม่ใช้งานแล้ว เปิดช่องให้แฮกเกอร์สามารถรันโค้ดทางไกลได้ โดย Google ได้อัพเดต Chrome เวอร์ชัน 72.0.3626.121 เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมาเพื่ออุดช่องโหว่นี้แล้ว ส่วนอีกช่องโหว่ที่ทีมความปลอดภัยของ Google ค้นพบเป็นช่องโหว่บนวินโดวส์ที่เป็นการใช้ NULL pointer ผิดพลาดในฟังก์ชั่น NtUserMNDragOver ในบางกรณี นำไปสู่การเพิ่มสิทธิของไดรเวอร์เคอร์เนล win32k.sys ซึ่งอาจทำให้โค้ดที่มุ่งร้ายหลบการตรวจสอบจากแซนด์บ็อกซ์ได้ เบื้องต้น Google เชื่อว่าช่องโหว่ดังกล่าวโจมตีได้เฉพาะ Windows 7 เนื่องจาก Windows 10 มีกระบวนการป้องกันไปแล้วและ …

Read More »

ขอความร่วมมือเข้าระบบการพิสูจน์ตัวตนสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติตนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ได้กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านถือปฏิบัติ ในการเข้าระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดการใช้งาน คู่มือการ-Login-เครือข่ายสาย ระบบพิสูจน์ตัวตน สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ส่งมาด้วยนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ Call Center โทรศัพท์ภายใน 3400 หรือ นายจักรินทร์ ล้วนศิริ โทรศัพท์ภายใน 3448

Read More »

การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตัวท่านเอง

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ใหม่ แทนตัวเดิม ทั้งนี้ท่านสามารถดำเนินการติดตั้งได้ด้วยตัวเอง ดังรายละเอียดในคู่มือ manaul Antivirus หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ Call Center โทร. 3400 หรือ ผู้ดูแลระบบโทร. 3466

Read More »