ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีม Helpdesk

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมในหัวข้อ การให้บริการทาง […]

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีม Helpdesk Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

ขอเชิญพนักงาน สาย ป. เข้าร่วมกิจกรรม “ค้นหา App ในใจคุณ เพื่อช่วยให้ชีวิตการทำงานใน มวล. ง่ายขึ้น”

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรอ

ขอเชิญพนักงาน สาย ป. เข้าร่วมกิจกรรม “ค้นหา App ในใจคุณ เพื่อช่วยให้ชีวิตการทำงานใน มวล. ง่ายขึ้น” Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้อง

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดให้บริการแชทออนไลน์เพื่อเข้าถึงการบริการที่ฉับไว

 เพราะสำหรับเรา…คุณคือคนสำคัญเสมอ…         

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดให้บริการแชทออนไลน์เพื่อเข้าถึงการบริการที่ฉับไว Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุด้วย Mobile Application “DpsAsset”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ  จัดประชุมชี

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุด้วย Mobile Application “DpsAsset” Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาขีพจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้นักศึกษาสหกิจชั้นปีที่ 4

          เมื่อวันที่ 12 กันยา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาขีพจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้นักศึกษาสหกิจชั้นปีที่ 4 Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดอบรมระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทั

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดอบรมระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561 Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประชุมชี

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับสำนักแพทยศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษา Read More »

ฝ่ายบริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37

ฝ่ายบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เ

ฝ่ายบริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37 Read More »